สินค้าใหม่

19" German IDC Server Rack 42U (80x80x205) [G8-80842DDB]
IDC Server Rack 42Uประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 80 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (80x80x205) [G8-80842B]
IDC Server Rack 42Uประตูหลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 80 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (80x90x205) [G8-80942DDB]
IDC Server Rack 42Uประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 90 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (80x90x205) [G8-80942B]
IDC Server Rack 42Uประตูหลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 90 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (80x100x205) [G8-81042DDB]
IDC Server Rack 42Uประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 100 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (80x100x205) [G8-81042B]
IDC Server Rack 42Uประตูหลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 100 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (80x110x205) [G8-81142DDB]
IDC Server Rack 42Uประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 110 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (80x110x205) [G8-81142B]
IDC Server Rack 42Uประตูหลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 80 x 110 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (60x110x205) [G8-61142DDB]
IDC Server Rack 42Uประตูหน้า-หลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 60 x 110 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม
19" German IDC Server Rack 42U (60x110x205) [G8-61142B]
IDC Server Rack 42Uประตูหลัง เปิด 2 บาน ขนาดตู้ 60 x 110 x 205 ซ.ม.
อ่านเพิ่ม

» ดูสินค้าใหม่ทั้งหมด